Verandertraject

Krimp, of juist groei. Maatschappelijk bewust(er) ondernemen, (en/) of meer focus op innovatie. Personeelstekort, of het aanboren van nieuwe markten. Zo maar wat redenen om te (moeten) veranderen.

Als de urgentie van de verandering duidelijk is, is de organisatie vaak begripvol. Bovendien zorgt dit ervoor dat er maatregelen worden genomen om deze verandering vorm te geven. De werkplek wordt zo ingericht dat het passend is, processen worden geschreven/vernieuwd en functies worden nieuw beschreven.

En toch… Voor veranderen is meer nodig. De teamdynamiek verdient aandacht. Teamcoach.nl helpt teams en organisaties om met aandacht voor de onderstroom succesvol én duurzaam te veranderen.

Veranderen zorgt voor onrust en ongemak. Het is niet anders. Sterker nog: het heeft een functie. Met aandacht voor de geluiden in de teams, is er aandacht voor de professionals én hun angsten en ideeën. Doe daarom niet alsof er niets aan de hand is, of dat het ‘wel los loopt’. Nee: geef ruimte en aandacht aan het ongemak. Daarmee is het functioneel, want het zorgt voor een breder draagvlak een een duurzamere verandering. Teamcoach.nl helpt hierbij.

Teamcoach

Ik, Saskia Heuckelbach, ben StiR gecertificeerd teamcoach. Stichting Registratie, kortweg StiR, is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers van professioneel begeleiders, zoals coaches, teamcoaches, organisatiecoaches en supervisoren, beheert.
Daarnaast ben ik Insights discovery practicioner. Als teamcoach zet ik dit kleurenmodel in om teams meer zelfinzicht te geven. Het model en de bijbehorende profielen bieden een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren van teams. Lees hier meer over Insights discovery.
Ik houd mijn kennis en kunde bij door mij regelmatig te scholen en samen te werken met andere professionals. Ook neem ik deel aan intervisie met andere teamcoaches. Ik sta voor kwaliteit en investeer daar dan ook in.