5

Kleur bekennen

Een krachtig middel om inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten én die van je collega’s is het kleurenmodel van Insights Discovery.

Het model van Insights discovery helpt in teamcoachtrajecten. Het geeft namelijk inzicht in:

  • elkaars voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen
  • de verschillen in het team
  • de teamcultuur en teamdynamiek
  • de teamcapaciteiten en teameffectiviteit

Teamcoach.nl ziet de meerwaarde van het kleurenmodel in. Saskia Heuckelbach (eigenaar van Teamcoach.nl) is Insights Practicioner en we werken zo nodig (bij grote groepen, of meerdere teams) samen met andere Insights Practioners.

Insights Discovery

Insights Discovery is een toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Het biedt een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Insights Discovery:

  • geeft inzicht in jezelf
  • geeft inzicht in anderen
  • helpt verschillen waarderen en benutten
  • draagt bij aan effectiever samenwerken
  • helpt organisatiedoelstellingen realiseren

Teamcoach.nl ziet dit model als krachtig middel om tot een betere teamdynamiek te komen. Niet alleen als het niet lekker loopt in een team, maar zeker ook om een goed functionerend team nóg sterker te maken en zo de organisatie nog beter te laten ondersteunen. Het kleurenmodel helpt door inzicht te geven in elkaars kwaliteiten en volkuilen en helpt de verschillen in het team optimaal te benutten. Zo verbetert de teameffectiviteit en de teamdynamiek. Teams die investeren in hun eigen lerend vermogen (met behulp van Insights discovery) formuleren én realiseren helderen, ambitieuze doelstellingen.

Lees hier meer over Insights discovery. Je kunt uiteraard ook direct contact opnemen met Teamcoach.nl, want wij vertellen je graag meer.

Insights discovery