Fusie

Wat doen wij?

Teamcoach.nl biedt maatwerk. Een kennismaking en intakegesprek geven inzicht in de ondersteuning die past bij jullie uitdaging.
Met een teamcoachtraject investeren we bijvoorbeeld in een sterke(re) teamdynamiek, betere communicatie of conflictvaardigheid. Maar er zijn meer interventies om teams verder te helpen. Zo kan een brainstormsessie helpen om een proces te starten. En observatie en begeleiding tijdens overleg is helpend om inzicht te krijgen en helpende én disfunctionele gedragingen.

Stap één is voor Teamcoach.nl om de ondersteuningsbehoefte goed in kaart te brengen. Als het duidelijk is wat de uitdaging is – waar het probleem ligt – starten we met passende ondersteuning.

Teamcoach.nl biedt te allen tijde maatwerk. Een kennismaking en intakegesprek geven inzicht in de ondersteuning die past bij jullie uitdaging.

Jouw Rol
5

Insights discovery

Jouw Rol
Jouw Rol
4

Verandertrajecten

Jouw Rol