Reorganisatie

Als een organisatie groeit, of de markt waarin de organisatie zich beweegt verandert, is een reorganisatie een logisch gevolg. Je neemt processen onder de loep, kijkt nog eens kritisch naar rollen en functies en ook de teamstructuur krijgt aandacht. Wil je een reorganisatie succesvol en duurzaam doorvoeren? Dan is het onvermijdelijk om teams handvatten te geven om hieraan bij te dragen zodat zij positie innemen in de nieuwe organisatievorm.

Tijdens een teamcoachtraject werken collega’s samen toe naar de gewenste nieuwe situatie. De teamcoach helpt met verschillende werkvormen en interventies om inzichtelijk te maken wat werkt en wat niet. Welke kwaliteiten zijn er in het team aanwezig? Hoe willen (moeten?) de teamleden met elkaar en andere teams samenwerken? Hoe past het team in de nieuwe organisatie? En veel andere vragen komen aan bod in een traject dat helpt bij het succesvol doorvoeren van een reorganisatie.