Fusie

De knoop is doorgehakt: jullie organisaties gaan fuseren. Bij een fusie is er uiteraard aandacht voor praktische zaken zoals: financiën, processen, faciliteiten. Maar vergeet niet: de teamdynamiek en het samenkomen van verschillende bedrijfsculturen!

Bedrijfscultuur is niet erg tastbaar, maar zeker te zien en te voelen. Zeker als twee culturen samenkomen. Teams verkennen met elkaar een nieuwe manier van samenwerken. Dit is niet altijd makkelijk. Collega’s moeten eerst afscheid nemen van het oude, vertrouwde terwijl dat ’toch altijd prima heeft gewerkt?!’. Daarna moet eenieder omgaan met onduidelijkheid ‘Wat gaan we nou doen?’ Wat wordt er van mij verwacht?’. En dan pas kunnen de collega’s samen een nieuwe werkelijkheid gaan creëren.

Teamcoaching helpt teams tijdens dit verandertraject. Tijdens een fusie helpt coaching om gezamenlijk verwachtingen uit te spreken, rollen, taken en verantwoordelijkheden te benoemen en afspraken te maken. De kans op succesvol fuseren neemt met teamcoaching toe. Want het zijn uiteindelijk de teams die vormgeven aan de nieuw ontstane organisatie.

Teamcoaching bij een fusie

Of het nou tijdens de onduidelijke periode in aanloop naar een fusie is, tijdens de spanning van een fusie, of na de fusie als het eerste stof is neergedwarreld… Teams kunnen wel wat begeleiding gebruiken om een fusie het hoofd te kunnen bieden.

En niet alleen teams hebben baat bij die begeleiding, ook de organisatie als geheeld. Een team dat in zijn kracht staat, kan de verandering van een fusie aan. Sterker nog dergelijke teams geven vorm aan de verandering en maken het tot een succes. Teamcoach.nl begeleidt daarom met enthousiasme teams die vorm kunnen en willen geven aan een fusie.