Fusie

Voor wie?

Goed functionerende teams? Resultaat: blije collega’s, tevreden klanten en een toekomstbestendige organisatie!
Maar hoe ziet dat er dan uit ‘een goed functionerend team’? En hoe zorg je ervoor dat een team dat goed draait ook succesvol blijft? Teamcoaching helpt teams bij hun volgende stap.

Teamcoach.nl helpt teams succesvol én duurzaam te ontwikkelen. Bijvoorbeeld teams die na een reorganisatie zelforganiserend moeten zijn, of teams die nieuw zijn samengesteld na een fusie. Maar ook teams die in conflict zijn, of die niet (meer) naar behoren functioneren. Teams die een steuntje in de rug (en soms een schop onder de kont) kunnen gebruiken om succesvol te worden, te zijn en te blijven.

Hulp bij verandering

Jullie organisatie gaat veranderen. Denk aan een fusie, of reorganisatie. Of jullie organisatie groeit snel. Wellicht willen jullie met zelforganiserende teams gaan werken. Hoe dan ook: er staat wat te gebeuren en dit gaat iets doen met de teamdynamiek. Teamcoaching helpt deze veranderingen succesvol vorm te geven en door te voeren.

Fusie

‘Knippen en plakken’… was het maar zo eenvoudig. Een succesvolle fusie heeft veel voeten in de aarde. Niet alleen op organisatorisch gebied, maar zeker ook als het gaat om het samensmelten van culturen én afscheid nemen van het oude vertrouwde. Teamcoaching helpt daarbij.

Fusie
Reorganisatie

Reorganisatie

Nieuwe rollen, nieuwe functies en verantwoordelijkheden verschuiven. Om de klant optimaal te blijven bedienen is een reorganisatie nodig. En dat doet iets met de teamdynamiek. Reorganiseren leidt in eerste instantie vaak voor onrust en onduidelijkheid. Teamcoaching begeleidt teams door deze fase heen naar de nieuwe werkelijkheid.

Je merkt dat er iets verandert in, of rondom, het team. Wellicht is er conflict binnen het team, of juist mét het team. Hoe dan ook: er is iets gaande en dat heeft invloed op het werkplezier én de kwaliteit van het werk. De teamdynamiek voldoet niet (meer). Teamcoaching kan helpen de boel op de rit te krijgen.

Reorganisatie

Conflict houdt het team bezig.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim neemt toe.

Onrust

De klant is ontevreden.

Teamcoach.nl biedt te allen tijde maatwerk. Een kennismaking en intakegesprek geven inzicht in de ondersteuning die past bij jullie uitdaging.

Alle diensten
Jouw Rol
5

Insights Discovery

Jouw Rol
Jouw Rol
4

Verandertrajecten

Jouw Rol