In korte tijd is er veel gebeurd op RSG Tromp Meesters. Samengaan van scholen, wijzigingen in schoolleiding en meer. Om ook in tijden van verandering in te zetten op onderwijskwaliteit, heeft het MT van RSG Tromp Meesters ervoor gekozen de secties sterker te positioneren. Om de secties te ondersteunen in het pakken van eigenaarschap is teamcoaching ingezet. In de diverse trajecten kwamen zaken als conflictvaardigheid, eigenaarschap en omgaan met een complexe context aan bod.