Na jarenlange intensieve samenwerking, fuseerden Wauw, Merkmeester en Adena per 1 januari 2022. Het nieuwe Wauw Creative & Digital Agency had uiteraard ook een nieuw MT nodig; een samensmelting van de drie vorige MT’s, of was er iets anders nodig?
Met behulp van teamcoaching bepaalden de teamleden hoe het nieuwe MT eruit moest zien. Welke verantwoordelijkheden zijn er belegd? Welke kernwaarden liggen daaraan ten grondslag? Wat verwachten de teamleden van elkaar? Een intensief én waardevol traject.