De leerlingen op Innova krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Dit vereist van docenten én schoolleiding veel kennis en kunde. Tijdens een coachtraject heeft een team van ‘first teachers’, teamleiders en schoolleider gewerkt aan een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en invulling van rollen.