De Heerenkamer Noordwest-Veluwe bestaat 10 jaar. Een mooi moment voor de netwerkclub om de balans op te maken.
Het nieuwe bestuur vroeg Teamcoach.nl een brainstormsessie te organiseren en te begeleiden. Zeker na de Corona-jaren was het tijd om met elkaar te verkennen of eenieder nog tevreden was met het reilen en zeilen in de Heerenkamer. In de brainstormsessie gingen de heren aan de slag met de vraag: ‘Wat willen jullie vasthouden, verlaten, versterken of vernieuwen?’