Zij gingen jullie voor

Een HR-dienstverlenend bedrijf dat groeit - een nieuw te vormen MT na de fusie van drie bedrijven - een projectgroep die verantwoordelijk is voor het doorvoeren van onderwijsvernieuwing - een brainstormsessie om de balans op te maken - ...

Verschillende organisaties en diverse trajecten. Lees hier over eerdere projecten van Teamcoach.nl.

MZCG-blauw-met-lijn

Mondzorgcentrum Giethoorn

Teamcoaching en Insights Discovery

Mondzorgcentrum Giethoorn

Teamcoaching en Insights Discovery

Het team van tandartsen, mondhygiënisten en assistenten van Mondzorgcentrum Giethoorn is een dynamisch en enthousiast team. Samen wilden zij investeren in de onderlinge communicatie en samenwerking. Bovendien wilden zij meer inzicht in elkaars kwaliteiten om die optimaal in te kunnen zetten. Met behulp van het kleurenmodel en de profielen van Insights Discovery heeft het team met plezier geïnvesteerd in een nog betere teamdynamiek.

Innova

Het Stedelijk Innova

Teamcoaching projectgroep

Het Stedelijk Innova

Teamcoaching projectgroep

De leerlingen op Innova krijgen gepersonaliseerd onderwijs. Dit vereist van docenten én schoolleiding veel kennis en kunde. Tijdens een coachtraject heeft een team van ‘first teachers’, teamleiders en schoolleider gewerkt aan een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en invulling van rollen.

Mpeople_grijs_vierkant

MPeople

Teamcoaching bij groei

MPeople

Teamcoaching bij groei

MPeople zorgt voor HR-administratie en HR-management oplossingen voor het MKB. Het bedrijf is groeiende. Het team is goed op elkaar ingespeeld en wil dit ook in deze tijden van groei zijn om zo klant- en servicegericht te blijven. Daarom zet MPeople met teamcoaching in op een sterke en prettige teamdynamiek.

WAUW HOGE RESOLUTIE

Wauw

Teamcoaching bij fusie

Wauw

Teamcoaching bij fusie

Na jarenlange intensieve samenwerking, fuseerden Wauw, Merkmeester en Adena per 1 januari 2022. Het nieuwe Wauw Creative & Digital Agency had uiteraard ook een nieuw MT nodig; een samensmelting van de drie vorige MT’s, of was er iets anders nodig?
Met behulp van teamcoaching bepaalden de teamleden hoe het nieuwe MT eruit moest zien. Welke verantwoordelijkheden zijn er belegd? Welke kernwaarden liggen daaraan ten grondslag? Wat verwachten de teamleden van elkaar? Een intensief én waardevol traject.

tromp meesters

RSG Tromp Meesters

Teamcoaching vakgroepen

RSG Tromp Meesters

Teamcoaching vakgroepen

In korte tijd is er veel gebeurd op RSG Tromp Meesters. Samengaan van scholen, wijzigingen in schoolleiding en meer. Om ook in tijden van verandering in te zetten op onderwijskwaliteit, heeft het MT van RSG Tromp Meesters ervoor gekozen de secties sterker te positioneren. Om de secties te ondersteunen in het pakken van eigenaarschap is teamcoaching ingezet. In de diverse trajecten kwamen zaken als conflictvaardigheid, eigenaarschap en omgaan met een complexe context aan bod.

Heerenkamer

Heerenkamer Noordwest-Veluwe

Brainstormsessie - terugblikken en vooruitkijken

Heerenkamer Noordwest-Veluwe

Brainstormsessie - terugblikken en vooruitkijken

De Heerenkamer Noordwest-Veluwe bestaat 10 jaar. Een mooi moment voor de netwerkclub om de balans op te maken.
Het nieuwe bestuur vroeg Teamcoach.nl een brainstormsessie te organiseren en te begeleiden. Zeker na de Corona-jaren was het tijd om met elkaar te verkennen of eenieder nog tevreden was met het reilen en zeilen in de Heerenkamer. In de brainstormsessie gingen de heren aan de slag met de vraag: ‘Wat willen jullie vasthouden, verlaten, versterken of vernieuwen?’